19.07.2016

Nabór do projektu wspierającego osoby niepełnosprawne do 29. roku życia

 

 

Projekt „Rozpocznij od nowa! skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wspomnianej grupy poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

 

 

Projekt „Rozpocznij od nowa! skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wspomnianej grupy poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

W ramach realizacji projektu uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:
a) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
b) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem; 
c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe – uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;
d) 3-miesięczne staże zawodowe;
e) 6-miesięczne bony stażowe;
f) pośrednictwo pracy;
g) bony na zasiedlenie. 
Projekt gwarantuje uczestnikom: zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu, 
stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu w Krakowie ul. Szlak 65 lokal 215, 31-153 Kraków lub na stronie internetowej – www.rozpocznijodnowa.wgpr.pl
Telefon 510 278 067
E-mail –  kontakt@rozpocznijodnowa.wgpr.pl