22.11.2018

Nabór kandydatów do Komisji oceniającej oferty realizacji zadań publicznych

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2019, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata

  • nazwę organizacji

  • adres organizacji

  • telefon kontaktowy kandydata

  • funkcję pełnioną w organizacji

  • krótki opis doświadczenia kandydata w działaniach NGO

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim.

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl do dnia 7 grudnia 2018 r. lub złożyć pisemnie w podanym terminie na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.