20.12.2011

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji ds. oceny ofert realizacji zadań publicznych

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2012 złożonych podczas otwartego konkursu ofert prosimy o zgłoszenia osób chętnych z oświęcimskich organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden kandydat. Warunkiem zgłoszenia jest brak uczestnictwa organizacji, której przedstawicielem jest kandydat, w otwartym konkursie ofert.

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2012 złożonych podczas otwartego konkursu ofert prosimy o zgłoszenia osób chętnych z oświęcimskich organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden kandydat. Warunkiem zgłoszenia jest brak uczestnictwa organizacji, której przedstawicielem jest kandydat, w otwartym konkursie ofert.

Zgłoszenia powinny zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata
  • nazwę organizacji
  • telefon kontaktowy

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl do dnia 22 grudnia 2011 r.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.