31.10.2022

Nabór wniosków do programu pożyczkowego „JAWOR 2”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 3 października 2022 r. trwa nabór wniosków do programu pożyczkowego „JAWOR 2”.

W ramach programu „JAWOR 2” wsparciem finansowym może zostać objęte:

  • wymiana źródeł ciepła, opierających się na paliwach stałych, na nowe ekologiczne typy ogrzewania,

  • termomodernizacja budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m kw.,

  • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje dot. programu można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2/

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochroy Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie