25.07.2022

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie poparcia dla budowy obwodnicy Oświęcimia

W związku z próbą zablokowania przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi budowy południowej obwodnicy Oświęcimia z mostem na Sole w ramach drogi ekspresowej S1 i decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego na wniosek prezydenta miasta Janusza Chwieruta w dniu 21 lipca br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Radni zapoznali się z sytuacją wokół budowy tej kluczowej dla miasta i jego mieszkańców inwestycji drogowej. Wysłuchali informacji przedstawicieli inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie dotyczących dalszych działań w ramach projektu, a także kroków podjętych dla zapewnienia bezpieczeństwa ujęcia wody pitnej, za które odpowiada oświęcimskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wsparcia działań na rzecz budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach realizacji drogi ekspresowej S-1. Rada Miasta uznała za niepokojące informacje dotyczące problemów z  budową obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Sole i połączenia jej z drogą ekspresową S-1.

Budowa obwodnicy Oświęcimia jest strategiczną inwestycją dla miasta i spełnia formułowane od wielu lat przez społeczność lokalną oczekiwania w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej Oświęcimia i bezpośredniego przyłączenia miasta do tworzonego w Polsce systemu połączeń autostradowych i dróg szybkiego ruchu. Dzięki tej inwestycji otworzą się nowe możliwości i szanse dla dalszego rozwoju gospodarczo-społecznego Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej. Ułatwiony i usprawniony zostanie dostęp do Miejsca Pamięci – Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które corocznie odwiedzają setki tysięcy pielgrzymów i turystów z całego świata. Budowa tej drogi przyczyni się także do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta, co w istotny sposób poprawi bezpieczeństwo na drogach w obrębie Oświęcimia.

Miasto Oświęcim czyni wiele starań i jest zdeterminowane by została zrealizowana obwodnica Oświęcimia wraz z mostem na Sole i połączeniem jej z nowo budowaną drogą ekspresową S-1. W sytuacji gdy na to zadanie zostały zabezpieczone ogromne środki finansowe sięgające prawie 500 milionów złotych i został wybrany wykonawca generalny, nie można pozwolić na zatrzymanie tej kluczowej inwestycji dla Oświęcimia.

W związku z powyższym radni zadeklarowali daleko idące wsparcie dla wszelkich działań, których celem jest powstanie tej inwestycji.