20.05.2014

Nagroda Ars Quaerendi za wybitne działania w dziedzinie promocji i rozwoju kultury

Województwo Małopolskie informuje, że od  19 maja do 18 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury w dziedzinach:
– twórczość artystyczna i użytkowa (muzyka, film, fotografia, sztuki plastyczne i użytkowe, taniec, teatr, rzemiosło artystyczne),
– upowszechnianie kultury,
– architektura, urbanistyka.
To już siódma edycja tego przedsięwzięcia. O nagrodę mogą starać się wybitni przedsrawiciele kultury, nauki i sztuki, którzy pokazali, że są Mistrzami w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ślady Mistrzów.

Województwo Małopolskie informuje, że od  19 maja do 18 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury w dziedzinach:
– twórczość artystyczna i użytkowa (muzyka, film, fotografia, sztuki plastyczne i użytkowe, taniec, teatr, rzemiosło artystyczne),
– upowszechnianie kultury,
– architektura, urbanistyka.
To już siódma edycja tego przedsięwzięcia. O nagrodę mogą starać się wybitni przedsrawiciele kultury, nauki i sztuki, którzy pokazali, że są Mistrzami w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ślady Mistrzów.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Mistrz, Uczeń oraz Projekt. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Urzędzie Marszałkowskim wniosku (z nazwiskiem kandydata w kategorii Mistrz) przez uprawnioną instytucję. Mistrz do nagrody typuje swojego Ucznia. Twórczy duet Mistrz-Uczeń do konkursu przygotowuje Projekt, który ocenia Jury biorąc pod uwagę zaangażowanie oraz osiągnięcia kandydatów. O Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele środowisk kulturalnych, artystycznych i naukowych oraz uczniowie, studenci i absolwenci szkół i uczelni z terenu Województwa Małopolskiego. Zwycięskie projekty laureaci zrealizują pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. Jury oraz Zarząd Województwa Małopolskiego przyznają corocznie do pięciu nagród w każdej kategorii. Na laureatów w kategorii Mistrz czeka 6000 zł., Uczniowie otrzymają po 4000 zł, a na realizację zwycięskich Projektów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy po 25 000 zł. Do konkursu przyjmowane są prawidłowo wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych i wskazanych w regulaminie dokumentów.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Nagrody Ars Quaerendi dostępne są na stronie www.aq.malopolskanagroda.pl