24.10.2012

Nagrody finansowe za wysokie osiągnięcia sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

W poniższym załączniku prezentujemy uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróznień za wysokie osiągnięcia sportowe oraz wykaz osób, które otrzymały nagrody finansowe od Prezydenta Miasta Oświęcim za wysokie osiągnięcia sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

W poniższym załączniku prezentujemy uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróznień za wysokie osiągnięcia sportowe oraz wykaz osób, które otrzymały nagrody finansowe od Prezydenta Miasta Oświęcim za wysokie osiągnięcia sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym