24.12.2012

Nagrodzeni nalepsi wolontariusze 2012 roku


Wybrano najlepszych społeczników miasta Oświęcim w ramach konkursu „Wolontariusz Roku 2012”, organizowanego przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu. Konkurs miał na celu uhonorowanie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz dobra innych.
Działalność społeczna w Oświęcimiu ma bardzo szeroki wymiar i w każdej postaci zasługuje na uznanie. Reguły konkursu wymagają jednak wyłonienia najlepszych. Wolontariuszy nominowały szkoły, instytucje i organizacje pozarządowe. 


Wybrano najlepszych społeczników miasta Oświęcim w ramach konkursu „Wolontariusz Roku 2012”, organizowanego przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu. Konkurs miał na celu uhonorowanie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz dobra innych.
Działalność społeczna w Oświęcimiu ma bardzo szeroki wymiar i w każdej postaci zasługuje na uznanie. Reguły konkursu wymagają jednak wyłonienia najlepszych. Wolontariuszy nominowały szkoły, instytucje i organizacje pozarządowe. 

Komisja konkursowa wybrała dwóch zwycięzców, po jednym w kategorii wolontariusz – uczeń oraz wolontariusz w organizacji.

Wskazała również po trzech wyróżnionych w każdej kategorii. Laureatką w kategorii „najlepszy wolontariusz- uczeń” została Weronika Maiczek z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu. Komisja doceniła jej niezwykłe zaangażowanie na rzecz seniorów, dzieci, kolegów ze szkoły, umiejętność pozyskiwania sponsorów oraz sprzymierzeńców do działań pomocowych, udział w wielu akcjach i zbiórkach charytatywnych. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Aneta Wanat i Karina Frącala z Miejskiego Gimnazjum nr 2, Weronika Pokucińska z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego oraz Anna Grubka z Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych.

Zwyciężczynią w kategorii „najlepszy wolontariusz w organizacji” została Natalia Sporysz, działająca w OTOZ Animals, oddział Oświęcim. Ogromne zaangażowanie w działalność oświęcimskiego schroniska i pomoc zwierzętom, poświęcanie znacznej ilości swojego wolnego czasu, w tym weekendów, świąt i wakacji na pracę społeczną, umiejętność pozyskiwania środków finansowych i promocji działań na rzecz czworonogów uzasadniały wybór dokonany przez komisję konkursową.

 

Wyróżnieni w tej kategorii zostali: Anna Tobiasiewicz działająca w Oratorium św. Jana Bosko, Żaneta Flasz i Aleksandra Pająk pomagające w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz Mieczysław Jakuczek zaangażowany w działania Salezjańskiego Centrum dla Dorosłych.

Zwycięzcy zostali uhonorowani podczas okolicznościowego spotkania 17 grudnia. Medale, dyplomy i upominki wręczał prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut wraz z przewodniczącą komisji konkursowej Agatą Lorek. Nagrodzeni opowiadali o swojej działalności na rzecz innych, motywacjach do niesienia pomocy i godzeniu pracy społecznej z obowiązkami rodzinnymi, szkolnymi i zawodowymi. Laureaci konkursu zgodnie podkreślali, że pomaganie innym jest dla nich źródłem wielkiej radości.