11.07.2013

Niższe stawki za odbiór śmieci dla trzeciego i kolejnego dziecka

 

Uprawomocniła się uchwała Rady Miasta, która określa niższe stawki za odbiór śmieci dla rodzin wielodzietnych. Z wnioskiem o zmniejszenie opłat od trzeciego, czwartego i kolejnego dziecka wystąpił pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut. Opłaty za śmieci znacznie obciążyłyby budżet domowy rodzin wielodzietnych. Teraz będą mogły płacić mniej. I tak dla trzeciego dziecka stawka wyniesie 6 zł, a dla czwartego 4 zł. W przypadku, gdy rodzice mają piąte lub szóste to wtedy opłata za te dzieci nie jest pobierana.

 

Uprawomocniła się uchwała Rady Miasta, która określa niższe stawki za odbiór śmieci dla rodzin wielodzietnych. Z wnioskiem o zmniejszenie opłat od trzeciego, czwartego i kolejnego dziecka wystąpił pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut. Opłaty za śmieci znacznie obciążyłyby budżet domowy rodzin wielodzietnych. Teraz będą mogły płacić mniej. I tak dla trzeciego dziecka stawka wyniesie 6 zł, a dla czwartego 4 zł. W przypadku, gdy rodzice mają piąte lub szóste to wtedy opłata za te dzieci nie jest pobierana.

Niższe opłaty obowiązują też w domu dziecka. Tu stawka od wychowanka wynosi 6 zł.
Przyjęcie niższych stawek wiąże się z koniecznością złożenie przez rodziny wielodzietne deklaracji, które dostępne są w Urzędzie Miasta przy ul. Zaborskiej 2 p. 7 ( parter).