01.07.2013

Notariat odpowiedzialny społecznie

 

Krajowa Rada Notarialna  powołała  Fundusz Społeczny Notariatu. Ma on za zadanie ukierunkować i uporządkować działania społeczne notariatu,  finansować najbardziej wartościowe inicjatywy.

 

Krajowa Rada Notarialna  powołała  Fundusz Społeczny Notariatu. Ma on za zadanie ukierunkować i uporządkować działania społeczne notariatu,  finansować najbardziej wartościowe inicjatywy.

Podstawową formą działalności Funduszu jest finansowe wspieranie najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów, wyłonionych spośród propozycji zgłoszonych do otwartego konkursu grantowego przez organizacje pozarządowe. Wyboru dokonywać będzie Kapituła, składająca się z osobistości życia publicznego i akademickiego.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do zgłaszania projektów, których głównym celem jest zwalczanie najróżniejszych przejawów wykluczenia dzieci i młodzieży:  barier edukacyjnych, ubóstwa, ograniczeń dostępu do dóbr kultury. 

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: www.fundusznoatariatu.pl