23.10.2013

Nowa droga na osiedlu Stare Stawy

 
Stare Stawy to obecnie najbardziej rozwijająca się część miasta. Powstają tu bloki wielorodzinne oraz domy prywatne. W ostatnich dniach zakończono budowę nowej drogi łączącej ulicę Zagrodową z ulicą Sadową. Są też chodniki i oświetlenie. Po otrzymaniu stosownych pozwoleń zostanie ona otwarta dla ruchu samochodowego i pieszych. Mieszkańcy Starych Stawów będą mogli bez zbędnych objazdów dojechać do centrum czy osiedla Chemików. Inwestorem było Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z kolei w rejonie pasażu handlowego przy ul. 11 Listopada miasto przebudowuje plac manewrowy. Ta inwestycja powstaje na wniosek mieszkańców. 

 
Stare Stawy to obecnie najbardziej rozwijająca się część miasta. Powstają tu bloki wielorodzinne oraz domy prywatne. W ostatnich dniach zakończono budowę nowej drogi łączącej ulicę Zagrodową z ulicą Sadową. Są też chodniki i oświetlenie. Po otrzymaniu stosownych pozwoleń zostanie ona otwarta dla ruchu samochodowego i pieszych. Mieszkańcy Starych Stawów będą mogli bez zbędnych objazdów dojechać do centrum czy osiedla Chemików. Inwestorem było Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z kolei w rejonie pasażu handlowego przy ul. 11 Listopada miasto przebudowuje plac manewrowy. Ta inwestycja powstaje na wniosek mieszkańców. 

Remont uwzględnia położenie na nawierzchnię utwardzoną kruszywem kamiennym i częściowo brukiem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Będzie też okazja by wyremontować chodniki.
Przewidziano także zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu rurami ochronnymi oraz regulację wysokościową istniejących studni, włazów i skrzynek ulicznych. Plac zostanie odwodniony i oświetlony dwiema lampami. Inwestycja będzie gotowa w listopadzie.
Niedawno w tym rejonie Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanka wybudowała parking na kilkanaście samochodów.