29.09.2016

Nowa publikacja o Jagiellonach

 Zainteresowanie panowaniem dynastii jagiellońskiej (1386-1572) wśród badaczy jest duże. Zwłaszcza, że był to czas wielkich przemian, zarówno w sferze politycznej, jak i społecznej, gospodarczej oraz kulturalnej. – To także okres największej potęgi Polski pod względem terytorialnym – mówią pracownicy Muzeum Zamek w Oświęcimiu. – Dlatego w październiku 2014 roku wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowaliśmy na zamku w Oświęcimiu konferencję naukową pt. Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku (…) – wyjaśniają. Owocem tej konferencji jest publikacja Jagiellonowie i ich świat (…) pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego, która zawiera artykuły, w dużej mierze oparte na referatach, które na niej wygłoszono. 

 Zainteresowanie panowaniem dynastii jagiellońskiej (1386-1572) wśród badaczy jest duże. Zwłaszcza, że był to czas wielkich przemian, zarówno w sferze politycznej, jak i społecznej, gospodarczej oraz kulturalnej. – To także okres największej potęgi Polski pod względem terytorialnym – mówią pracownicy Muzeum Zamek w Oświęcimiu. – Dlatego w październiku 2014 roku wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowaliśmy na zamku w Oświęcimiu konferencję naukową pt. Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku (…) – wyjaśniają. Owocem tej konferencji jest publikacja Jagiellonowie i ich świat (…) pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego, która zawiera artykuły, w dużej mierze oparte na referatach, które na niej wygłoszono. 

Ksiązkę będzie można kupić na kolejnej konferencji pt. „Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”, która odbędzie się 20 – 22 października w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Muzealnicy już dzisiaj serdecznie na nią zapraszają. 
Więcej o konferencji: www.muzeum-zamek.pl/program-ii-konferencji-jagiellonowie-i-ich-swiat/