05.07.2013

Nowa publikacja o średniowiecznym Oświęcimiu

 

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza sympatyków i pasjonatów historii, mieszkańców miasta Oświęcimia i gości na promocję publikacji „OSVIECIMENSIS – Kroniki Zamkowe”, która odbędzie się 11 lipca o godzinie 17.00.

Wydawnictwo przybliża i poszerza wiedzę historyczną o ziemi oświęcimskiej w okresie średniowiecza. W Kronikach zamieszczono też interesujące artykuły, które były wcześniej prezentowane w formie wykładów historycznych podczas kolejnych Jarmarków Kasztelańskich.
 

 

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza sympatyków i pasjonatów historii, mieszkańców miasta Oświęcimia i gości na promocję publikacji „OSVIECIMENSIS – Kroniki Zamkowe”, która odbędzie się 11 lipca o godzinie 17.00.

Wydawnictwo przybliża i poszerza wiedzę historyczną o ziemi oświęcimskiej w okresie średniowiecza. W Kronikach zamieszczono też interesujące artykuły, które były wcześniej prezentowane w formie wykładów historycznych podczas kolejnych Jarmarków Kasztelańskich.
 

Znależć w nich można dzieje polityczne,społeczne i gospodarcze ziemi oświęcimskiej, które w artykule pt. „Zarys dziejów księstwa oświęcimskiego” przedstawia prof. dr hab. Jerzy Rajman.

Uzupełnieniem tematu społeczeństwa średniowiecznego jest artykuł Justyny Sepiał – Rychlik „Ubiór jako sposób identyfikacji osoby i jej pozycji w społeczeństwie średniowiecznym”.

W historię zamku oświęcimskiego wpisała się też wizyta królowej Bony w 1518 r., temat ten poruszyła w swoim opracowaniu dr Maria Molenda – „Wyprawa ślubna królowej Bony jako bezcenny przekaz kulturowy doby renesansu”.

Program promocji publikacji:

Wystawa „Extra Extra – przegląd prasy”
Prezentacja publikacji
Dla uczestników spotkania w podarunku egzemplarz wydawnictwa