18.01.2013

Nowe zasady zajęcia pasa drogowego pod handel

 

 Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla osób handlujących kwiatami, zniczami w okresie poprzedzającym i w dzień Wszystkich Świętych, jak również w całym roku. Dotyczy to ulicy Cypriana Kamila Norwida i drogi prowadzącej do cmentarza parafialnego.
Wnioskodawca może ubiegać się o jedno miejsce w pasie drogi do cmentarza parafialnego i jedno miejsce w pasie ulicy Cypriana Kamila Norwida.

 

 Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla osób handlujących kwiatami, zniczami w okresie poprzedzającym i w dzień Wszystkich Świętych, jak również w całym roku. Dotyczy to ulicy Cypriana Kamila Norwida i drogi prowadzącej do cmentarza parafialnego.
Wnioskodawca może ubiegać się o jedno miejsce w pasie drogi do cmentarza parafialnego i jedno miejsce w pasie ulicy Cypriana Kamila Norwida.

 

Do końca stycznia każdego roku Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcimiu określi ilość i powierzchnię miejsc, gdzie może być prowadzony wyłącznie handel zniczami i kwiatami. Plan miejsc znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Miejskiej.

O zajęcie pasa drogowego może ubiegać się osoba, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu obwoźnego, obejmującego sprzedaż zniczy i kwiatów lub własną uprawę kwiatów. Potwierdzeniem prowadzenia uprawy kwiatów będzie oświadczenie złożone wobec pracownika w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim. Wnioskodawca nie może zalegać z płatnościami podatków i innych opłat wobec miasta.

W miesiącu lutym każdego roku w Wydziale Gospodarki Miejskiej przyjmowane będą zapisy osób, zamierzających ubiegać się o zajęcie pasa drogowego. Potem osoby te przystąpią do losowania kolejności składania wniosków na zajęcie pasa drogowego.

W tym roku losowanie odbędzie się 11 marca 2013 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Zaborskiej 2.