14.10.2011

Nowe zasady zajmowania pasa drogowego pod handel obwoźny

Od 1 stycznia 2012 roku zmienią się zasady wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla osób handlujących kwiatami i zniczami w okresie poprzedzającym i w dzień  Wszystkich Świętych.  Dotyczy to ulicy Cypriana Kamila Norwida i drogi prowadzącej do cmentarza parafialnego. Do tej pory osoby zainteresowanie otrzymaniem takiego zezwolenia na kolejny rok, ustawiały się w gigantycznych kolejkach następnego dnia po święcie, już od wczesnych godzin rannych. – Teraz chcemy to zmienić. Ustaliliśmy więc jasne zasady, by usprawnić pracę i zaoszczędzić czas osobom handlującym – informuje Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia. – Miejsca jest na tyle, że wystarczy dla wszystkich – zapewnia Maria Pędrak.

Od 1 stycznia 2012 roku zmienią się zasady wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla osób handlujących kwiatami i zniczami w okresie poprzedzającym i w dzień  Wszystkich Świętych.  Dotyczy to ulicy Cypriana Kamila Norwida i drogi prowadzącej do cmentarza parafialnego. Do tej pory osoby zainteresowanie otrzymaniem takiego zezwolenia na kolejny rok, ustawiały się w gigantycznych kolejkach następnego dnia po święcie, już od wczesnych godzin rannych. – Teraz chcemy to zmienić. Ustaliliśmy więc jasne zasady, by usprawnić pracę i zaoszczędzić czas osobom handlującym – informuje Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia. – Miejsca jest na tyle, że wystarczy dla wszystkich – zapewnia Maria Pędrak.

Od nowego roku ilość i powierzchnię miejsc, gdzie może być prowadzony handel kwiatami i zniczami będzie określał Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta. Jedna osoba może ubiegać się o zajęcia pasa drogowego przy ulicy C.K. Norwida oraz przy drodze dojazdowej do cmentarza parafialnego. Musi jednak spełnić określone warunki, a mianowicie nie może mieć zaległości z tytułu podatków i innych opłat wobec miasta.
Zapisy będą przyjmowane w lutym a następnie będzie przeprowadzone losowanie kolejności składania wniosków o zajęcia pasa drogowego. Losowanie odbywać się będzie 10 marca każdego roku, zostanie w nim wyłoniona taka liczba osób, ile miejsc  zostanie wyznaczonych na handel kwiatami i zniczami.