09.05.2016

Nowi dyrektorzy szkół

 Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów trzech oświęcimskich szkół. Zgłosiło się na nie siedmiu kandydatów. Na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 wpłynęły dwie oferty, Miejskiego Gimnazjum nr 2 – trzy, a o funkcję dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 3 starały się dwie osoby. Z czego jedna zrezygnowała przed konkursem. Żaden z dotychczasowych dyrektorów nie przystąpił do konkursu. 
 Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 na pięcioletnią kadencję wybrano Krzysztofa Kanię. Dyrektorem Miejskiego Gimnazjum nr 2 będzie Grzegorz Olszewski, a Miejskim Gimnazjum nr 3 pokieruje Agnieszka Bliźnik, dotychczasowy wicedyrektor szkoły. Nowi dyrektorzy obejmą stanowiska 1 września. Konkurs odbył się pod koniec kwietnia, a przeprowadziła go komisja w składzie: trzech przedstawicieli miasta, dwóch Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Foto. SP nr 9

 Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów trzech oświęcimskich szkół. Zgłosiło się na nie siedmiu kandydatów. Na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 wpłynęły dwie oferty, Miejskiego Gimnazjum nr 2 – trzy, a o funkcję dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 3 starały się dwie osoby. Z czego jedna zrezygnowała przed konkursem. Żaden z dotychczasowych dyrektorów nie przystąpił do konkursu. 
 Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 na pięcioletnią kadencję wybrano Krzysztofa Kanię. Dyrektorem Miejskiego Gimnazjum nr 2 będzie Grzegorz Olszewski, a Miejskim Gimnazjum nr 3 pokieruje Agnieszka Bliźnik, dotychczasowy wicedyrektor szkoły. Nowi dyrektorzy obejmą stanowiska 1 września. Konkurs odbył się pod koniec kwietnia, a przeprowadziła go komisja w składzie: trzech przedstawicieli miasta, dwóch Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Foto. SP nr 9

Wyniki konkursu 6 maja zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta.
9 czerwca odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu.