29.12.2011

Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu zrealizował w całości dostawę 9 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu zrealizował w całości dostawę 9 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


 

Tytuł projektu: „Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu”
Projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.2: Zwiększenie roli transportu zbiorowego
w obsłudze regionu, Schemat A: Transport miejski.
Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
Całkowity koszt projektu: 8 125 095,50 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 4 623 465,00 zł

Dostawy wszystkich 9 sztuk autobusów zrealizowano w czterech transzach:
– I transza: 2 autobusy MIDI, 1 autobus MINI – kwiecień 2011 rok,
– II transza: 1 autobus MIDI, 1 autobus MINI – lipiec 2011 rok,
– III transza: 2 autobusy MIDI – wrzesień 2011rok,
– IV transza: 2 autobusy MINI – grudzień 2011 rok. 

 

Informacja

MZK sp z o.o. w Oświęcimiu