24.11.2022

​Nowy Program Interreg Polska – Słowacja. Spotkanie promocyjno-informacyjne w Chrzanowie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w spotkaniu promocyjno-informacyjnym na temat nowej edycji Programu Interreg Polska – Słowacja. Spotkanie stanowi okazję do zapoznania się z ofertą Programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027 oraz efektami dotychczasowej współpracy transgranicznej.

W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną m.in. informacje na temat specyfiki nowego programu, działań możliwych do realizacji, partycypacji w projektach, wsparcia dla partnerów czy wykorzystania efektów dotychczasowych projektów w przygotowaniu nowych inicjatyw transgranicznych.

Spotkanie jest  kierowane do wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie, w tym m. in. samorządy terytorialne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa. W sposób szczególny kierujemy je do osób i podmiotów, które przygotowują lub planują opracować wnioski projektowe do programów Interreg 2021-2027.

Uczestnicy spotkania będą mogli również skorzystać z konsultacji nt. pozyskiwania Funduszy Europejskich na stoiskach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Spotkanie odbędzie się 29 listopada br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie przy ul. Władysława Broniewskiego 10 C.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o rejestrację na adres mailowy grzegorz.first@umwm.malopolska.pl do 25 listopada br.

Program spotkania znajduje się na stronie internetowej organizatorów spotkania:

www.fundusze.malopolska.pl