04.01.2017

Nowy rok, nowy budżet. Tegoroczny przewiduje 45,5 mln zł na inwestycje

 Pod koniec grudnia Rada Miasta uchwaliła budżet na 2017 rok. Jak mówił prezydent Janusz Chwierut prezentując jego zapisy, jest to bardzo dobry budżet warunkujący dalszy rozwój Oświęcimia. Przewiduje się, że dochody w 2017 roku wyniosą ponad 191, 4 mln zł, a wydatki budżetu ponad 202,8 mln zł. Inwestycje w 2017 roku szacowane są na poziomie ponad 45,5 mln zł. Kontynuowana będzie przebudowa krytej pływalni, budowa hali sportowej. Rozpocznie się też wiele ważnych, już wcześniej przygotowanych pod względem dokumentacyjnym czy projektowym zadań, jak przebudowa ulic: ul. św. Barbary i 11 Listopada na osiedlu Stare Stawy czy ul. Kusocińskiego na osiedlu Chemików. Przebudowana będzie też ul. Jagiełły od ul. św. Jana Bosko do ul. Przecznej, ul. Zajazdowa a także nawierzchnie ulic w Starym Mieście. W budżecie znalazła się przebudowa ulic: Dąbrowskiego i Słowackiego, którą przy wsparciu finansowym miasta wykona zarządca drogi, czyli  Starostwo Powiatowe. Kolejne inwestycje to budowa świetlicy osiedlowej na Zasolu, zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do Oświęcimskiego Centrum Kultury, przebudowa chodników m.in. przy ul. Budowlanych.

 Pod koniec grudnia Rada Miasta uchwaliła budżet na 2017 rok. Jak mówił prezydent Janusz Chwierut prezentując jego zapisy, jest to bardzo dobry budżet warunkujący dalszy rozwój Oświęcimia. Przewiduje się, że dochody w 2017 roku wyniosą ponad 191, 4 mln zł, a wydatki budżetu ponad 202,8 mln zł. Inwestycje w 2017 roku szacowane są na poziomie ponad 45,5 mln zł. Kontynuowana będzie przebudowa krytej pływalni, budowa hali sportowej. Rozpocznie się też wiele ważnych, już wcześniej przygotowanych pod względem dokumentacyjnym czy projektowym zadań, jak przebudowa ulic: ul. św. Barbary i 11 Listopada na osiedlu Stare Stawy czy ul. Kusocińskiego na osiedlu Chemików. Przebudowana będzie też ul. Jagiełły od ul. św. Jana Bosko do ul. Przecznej, ul. Zajazdowa a także nawierzchnie ulic w Starym Mieście. W budżecie znalazła się przebudowa ulic: Dąbrowskiego i Słowackiego, którą przy wsparciu finansowym miasta wykona zarządca drogi, czyli  Starostwo Powiatowe. Kolejne inwestycje to budowa świetlicy osiedlowej na Zasolu, zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do Oświęcimskiego Centrum Kultury, przebudowa chodników m.in. przy ul. Budowlanych.

W tym roku planowane jest zakończenie strategicznej inwestycji Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, jaką jest budowę obwodnicy północnej. Nowa droga połączy ul. Chemików z drogą 933 w Bobrku przez most na Wiśle. Udział w tym przedsięwzięciu mają też samorządy: Oświęcimia, Chełmka i powiatu oświęcimskiego. Miasto liczy też na pozyskanie pieniędzy unijnych na budowę węzła przesiadkowego Park and Ride, termomodernizację niektórych obiektów miejskich, przebudowę tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania ich dla turystów wraz z zabezpieczeniem wzgórza.

 

W tegorocznym budżecie są też pieniądze na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 30 tys. zł i Rady Seniorów również w wysokości 30 tys. zł. Na Społeczną Inicjatywę Rad Osiedli jest 300 tys. zł. Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wyniesie 75.784 zł. Na dotacje do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń zabezpieczono 1,5 mln zł. 
Na organizację tegorocznej edycji Life Festival Oświęcim 2017 zaplanowano 850 tys. zł, a na promocję miasta poprzez sport 900 tys. zł.


Ważniejsze wydatki budżetu miasta:

– transport i łączność ponad 19,9 mln zł
– gospodarka mieszkaniowa ponad 12 mln zł
– administracja publiczna 16,3 mln zł
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ponad 1,6 mln zł
– oświata i wychowanie ponad 46,5 mln zł
– ochrona zdrowia 1,3 mln zł
– pomoc społeczna ponad 13 mln zł
– wsparcie dla rodzin w tym program 500 plus 25,8 mln zł
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,5 mln zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13,4 mln zł
– kultura fizyczna 34,4 mln zł.

 

Budżet 2017

http://web.um.oswiecim.pl/bip/dokumenty/pliki/41/29237.pdf