22.03.2012

O rozwoju Małopolski Zachodniej

Wczoraj w oświęcimskim zamku odbyła się konferencja subregionalna, którą otworzył marszałek województwa Marek Sowa. Spotkanie z udziałem najważniejszych partnerów społecznych i gospodarczych, w tym lokalnych samorządów, ma pomóc w wytyczeniu ram dla indywidualnej ścieżki rozwoju Małopolski Zachodniej.

Miasto Oświęcim na konferencji reprezentował Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

Wczoraj w oświęcimskim zamku odbyła się konferencja subregionalna, którą otworzył marszałek województwa Marek Sowa. Spotkanie z udziałem najważniejszych partnerów społecznych i gospodarczych, w tym lokalnych samorządów, ma pomóc w wytyczeniu ram dla indywidualnej ścieżki rozwoju Małopolski Zachodniej.

Miasto Oświęcim na konferencji reprezentował Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

 

Otwierając spotkanie marszałek Marek Sowa podkreślił, że samorząd regionalny chce wykorzystać potencjały w subregionach województwa i zbudować silne partnerstwo regionalne, co zostało wpisane jako jeden z priorytetów przyjętej we wrześniu Strategii Województwa na najbliższe lata. Przypomniał także, że władze regionu zaczynają myśleć o nowej koncepcji polityki rozwoju regionalnego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej UE. – Zależy nam na tym, aby w naszej debacie zainicjować myślenie o pozytywnej zmianie w tej części województwa – przekonywał Marek Sowa. – Otwieramy dziś debatę na poziomie regionalnym, która będzie toczyła się równolegle z tą na temat przyszłej polityki spójności i kształtu budżetu w UE – dodał.

 

 

 

 

Ważną częścią spotkania była dyskusja o najważniejszych projektach, które powinny zostać uzgodnione w ramach partnerstwa subregionalnego i miałyby szanse uzyskać wsparcie z przyszłego programu regionalnego w latach 2014-2020, finansowanego z funduszy europejskich. Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia zachęcał samorządy do współpracy, która będzie bardzo istotna podczas kolejnego rozdania środków unijnych.

 

 

Konferencja w Oświęcimiu, to pierwsze z pięciu spotkań w subregionach. Pozostałe będą dotyczyć rozwoju subregionów: tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Konferencje subregionalne rozpoczynają prace nad wspólnym przygotowaniem programów rozwoju dla poszczególnych obszarów województwa, uwzględniających niepowtarzalny charakter subregionu, unikalne potencjały oraz specyficzne potrzeby jego mieszkańców zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. 

 

 

Małopolski Urząd Marszałkowski/Urząd Miasta Oświęcim