29.04.2011

Obchody Święta 3 Maja na ziemi oświęcimskiej wystawa w Muzeum Zamek

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na uroczystości związane z obchodami 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Program obchodów rozpoczyna się o godz. 15.00 otwarciem wystawy czasowej "Obchody Święta 3 Maja na ziemi oświęcimskiej". Wystawa została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu.
Na ekspozycji składającej się z kilkunastu plansz zaprezentowano materiały przechowywane w oświęcimskim oddziale archiwum państwowego.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na uroczystości związane z obchodami 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Program obchodów rozpoczyna się o godz. 15.00 otwarciem wystawy czasowej "Obchody Święta 3 Maja na ziemi oświęcimskiej". Wystawa została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu.
Na ekspozycji składającej się z kilkunastu plansz zaprezentowano materiały przechowywane w oświęcimskim oddziale archiwum państwowego.

Ekspozycja  w symboliczny sposób ukazuje zmiany w podejściu do święta majowego na przestrzeni ostatnich 90 lat tj. po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. W związku z tym na wystawie zamieszczono archiwalia obrazujące tak patriotyczne odniesienie do 3 Maja jak również poczynania władz jakie w okresie PRL stosowano aby święta nie obchodzić. Na wystawie oprócz plakatów, ogłoszeń, korespondencji dotyczącej imprez ku czci Konstytucji 3 Maja, znalazły się również plakaty z lat 70. i 80. XX. w. , które święto przedstawiały jako „wewnętrzną uroczystość Stronnictwa Demokratycznego”, czy te też majowy numer propagandowej gazetki ściennej „Fakty Mówią” z 1970r., w którym o 3 Maja, rzecz oczywista, w ogóle się nie wspomina. Wystawa będzie udostępniana dla zwiedzających od 3 maja do 26 czerwca 2011r. w zamku oświęcimskim.
Następnym punktem programu uroczystości  ( godz.16.00 ) jest wykład dr Katarzyna Kuras z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Witaj majowa jutrzenko.." Konstytucja 3 maja – szansa na ratunek Państwa czy polityczne szaleństwo?".
Uroczystości 3 Maja zorganizowane przez Muzeum przestawienie "Jest takie miejsce, taki kraj.." w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu pod opieką nauczycieli- pani Marzeny Małysiak, pani Moniki Gibała, pani Kingi Głozak Zeman.