13.12.2023

Obwieszczenia Marszałka Województwa Małopolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich wzdłuż projektowanej budowy gazociągu DN 500; MOP 8,4 MPa; Skoczów – Komorowice- Oświęcim – Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu (odcinek w granicach województwa małopolskiego)”

obwieszczenie