27.12.2018

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 20.12.2018 r.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 20.12.2018 r. dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji LNG w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”, planowanego na działkach nr 2653/208, 2653/217, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

Treść obwieszczeń w załącznikach:
Nr 1. Obwieszczenie GA.6220.22.2018

Nr 2. Zawiadomienie GA.6220.22.2018