08.10.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zawiadamia strony postepowania, że został zmieniony zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim, złożonego przez inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie.