09.12.2021

Obwieszczenie

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że w związku ze zmianą zakresu wniosku przez Inwestora, poprzez wycofanie z wniosku działki nr 438/5 obr. Kąty jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski oraz działki nr 720/32 obr. Oświęcim jedn. ewid. Oświęcim – miasto, 1 grudnia 2021 r. wydano decyzję o umorzeniu w części postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.