24.02.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj : trwałe odwodnienie gruntów zakładu górniczego, a także odprowadzanie do wód rzeki Wisły wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w związku z wydobywaniem kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „DWORY-LIBET III” w Oświęcimiu.