01.03.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia strony postepowania, że został zmieniony zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim – etap I odc. 550 m od SSRP Oświęcim do węzła Oświęcim Zaborze”, złożonego przez inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie.