09.03.2022

Obwieszczenie

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: „ przebudowa gazociągu DN 150 PN 2,5 MPa relacji: Oświęcim – Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin – Stawy Grójeckie wraz z ZZU”.