11.03.2022

Obwieszczenie

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 7 marca 2022 r. decyzji nr 14/B/2022 znak: WI-II.7840.1.81.2021, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego – Etap II. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim – Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.