23.08.2013

Obwieszczenie

W związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Katowickiego Węzła Kolejowego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zamieszcza obwieszczenie o wszczęciu postępowania w tej sprawie. 

W związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Katowickiego Węzła Kolejowego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zamieszcza obwieszczenie o wszczęciu postępowania w tej sprawie.