18.03.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę koryt rowów w ramach dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym” w ramach zadania: „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna – Oświęcim o długości ok. 5200 metrów – wykonanie dokumentacji projektowej”