14.04.2022

Obwieszczenie

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia że, w dniu 11 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.2.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym w ramach zadania: „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna – Oświęcim o długości ok. 5200 metrów – wykonanie dokumentacji projektowej”