15.04.2022

Obwieszczenie

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 14/B/2022 znak: WI-II.7840.1.81.2021.AS z 07.03.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego – Etap II. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim – Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.”