04.11.2020

Obwieszczenie

Obwieszczenie – WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wszczęciu 2 października 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przyłączenie Synthos Dwory 7 Oświęcim – etap I i II” w zakresie: • budowy gazociągu w/c DN300 MOP 8,4 MPa wraz ze światłowodem o długości ok. 1050 m, • budowy układu włączeniowego, • budowy stacji pomiarowej gazu o przepustowości 0=50000 Nm3/h MOP 8,4 wraz z Infrastrukturą towarzyszącą.