10.09.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: WI-VI.7820.1.33.2021.MMo w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,93 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg wariantu E – na wniosek złożony 10 maja 2021 r. i uzupełniony 2 sierpnia 2021 r. przez pełnomocnika