22.02.2016

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie zatwierdzenie “Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu na odcinku Skoczów – Komorowice – Oświęcim DN 500, MOP 8.4MPa”.

Roboty geologiczne prowadzone będą na terenie działek położonych w obrębia miasta Bielsko-Biała oraz gmin: Skoczów, Jasienica, Bestwina, Wilamowice w województwie śląskim oraz w gminach: Kęty i Oświęcim w województwie małopolskim.
Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 161 ust. 1 Prawa geologicznego w górniczego na wniosek Pana Artura Oleszkiewicza – pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie.

Materiały są dostępne do wglądu w Referacie Geologii i Zasobów Naturalnych Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (tel. 32 77 40 095).
Strony mają możliwość zapoznania się z wnioskiem i wypowiedzenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Załącznik

Obwieszczenie 20160216