09.01.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym