07.06.2016

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Katowicach

zawiadamia

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, na wniosek Pana Wojciecha Żurek, reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5, zostało zakończone

Dalsze informacje można znaleźć w załączniku

Załącznik

Woos.4200.1.2015.am .46