12.04.2024

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Oświęcim znak: GA.6220.21.2021.III o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu magazynowania odpadów wraz z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne”, planowanego na działce nr 4129/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim

Obwieszczenie SKO