30.04.2021

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej przez Towarzystwo Na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu decyzji Prezydenta Miasta Oświęcim 5/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku”, planowanego na działkach nr 118/1, 118/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej przez Towarzystwo Na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu decyzji Prezydenta Miasta Oświęcim 5/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku”, planowanego na działkach nr 118/1, 118/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Treść obwieszczenia SKO