02.09.2013

Obwieszczenie Starosty (02.09.2013r.)

 STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia:

1) o wydaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. postanowienia Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2013 o podjęciu na wniosek Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. “budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu”,

2) że Starosta Oświęcimski w dniu 27 sierpnia 2013 r. ponownie zawiadomił strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, na wniosek Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.), w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. “budowa dróg minnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu.

Załącznik

Img062