01.09.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (01.09.2015r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 11 sierpnia 2015 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 7/15, o symbolu WAB.6747.2.2015, orzekającej o udzieleniu Prezydentowi Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2, działającego przez Pełnomocnika Panią Dorotę Niedziałkowską, reprezentującą Biuro Projektowe EKKOM Sp. z o.o., 30-390 Kraków ul. Zawiła 65E, (pełnomocnictwo nr 0052.124.2015 z dnia 12 maja 2015 r.), zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+37,25 do km 1+183,90”.

Załącznik

Img0143