02.02.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.02.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 09.01.2015 r. została wydana decyzja Nr 2/15 o symbolu WAB.6747.8.2014 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D od km 0+025,80m do km 0+190,60m ul. Nowej wraz z budową chodnika, budową kanalizacji deszczowej, rozbudową oświetlenia ulicznego”, na wniosek z dnia 30 czerwca 2014 r. (uzupełniony w dniu 06 sierpnia 2014r. zgodnie z wezwaniem z dnia 21 lipca 2014 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego biuro projektowe „Konstruktor”, z siedzibą w 32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella 26 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.181.2014 z dnia 30 lipca 2014 r.).

Załącznik

Ul. Nowa