02.02.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.02.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 08.01.2015 r. została wydana decyzja Nr 1/15 o symbolu WAB.6747.4.2014 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulic klasy L,w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem dla 54KD, budowa skrzyżowań ulicy Sikorskiego z ulicą Wilkosza oraz 54KD budowa ścieżki rowerowej przy ul. Chodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kilińskiego, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą – wniosek z dnia 9 kwietnia 2014 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego –Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą przy ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim.

Załącznik

Ul. Chodniki I Sikorskiego