02.05.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.05.2014)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 25.04.2014r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.6747.1.2014 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury od km 0+022.6 do km 0+320.2″ na wniosek strony z dnia 25.04.2014r. przez Pana Marcina Zielińskiego zam. 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 reprezentującego firmę „MBD PROJEKT Marcin Zieliński” z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.22.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.);

Załącznik

Img308