02.10.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.10.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wydaniu postanowienia o symbolu WAB.6747.8.2014 z dnia 26.09.2014 r. o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do dnia 06.12.2014 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 30 czerwca 2014 r. (uzupełniony w dniu 06 sierpnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 21 lipca 2014 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego biuro projektowe „Konstruktor”, z siedzibą w 32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella 26 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.181.2014 z dnia 30 lipca 2014 r.)

Załącznik

Nowa Uzupel.proj