05.05.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (05.05.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulic klasy L, w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem dla ulicy 54KD (wg MPZP), budowa skrzyżowań ulicy Sikorskiego z ulicą Wilkosza oraz ulicą 54KD, budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Chodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kilińskiego, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa wjazdów oraz usuniecie kolizji z istniejąca infrastrukturą – wniosek z dnia 9 kwietnia 2014 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą przy ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim.

Załącznik

Obwieszczenie Wszczecie