05.06.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (05.06.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu od km 0+012,65 do km 1+376,68” na wniosek z dnia 08.04.2014 r., (uzupełnionego w dniu 26 maja 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 28 kwietnia 2014 r. znak: WAB.6747.3.2014) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Tomasza Brzenka reprezentującego firmę Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, ul. K. Świerczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Śląskie – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim (pełnomocnictwo IM.7013.3.2013.MP z dnia 07.04.2014 r.)

Załącznik

Polowiecka Str. 1 2

Polowiecka Str. 2 2