10.05.2013

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (05.2013)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:”Rozbudowa ul. Zajazdowej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 03.04.2013 r. (uzupełnionego w dniu 30.04.2013r. zgodnie z wezwaniem z dnia 22.04.2013 r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez P. Marię Krzyżowską prowadzącą działalność gospodarczą pn. HOREB Pracownia Projektów Drogowych Maria Krzyżowska – działającą w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (pełnomocnictwo z dnia 16 sierpnia 2012r. znak: IM.7013.36.2012.PO).

Załącznik

Img024 0