10.05.2013

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (05.2013)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 18 marca 2013r. (uzupełnionego w dniu 6 maja 2013r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Przeydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013r.)

Załącznik

Img025